Technologia

Każda sztuka sprzętu jest efektem precyzyjnej ręcznej pracy, a stosowana topologia, wynikiem testów i pomiarów.

PPB- Parabolic Power Bias

  Topologia, w trakcie przygotowania zgłoszeń patentowych. Polega na walce z THD poprzez sterowanie zasilanie lamp mocy bez ingerencji w główną ścieżkę sygnału łącząc stosowanie:
1. Aktywnej stabilizacji dyssypacji (auto-bias) uzależnione od zasilacza niczym  balansowanie kulki na szczycie paraboli.
2. Wielokrotnych lokalnych sprzężeń, ujemnych i dodatnich.

Dzięki temu generujemy:
-niskie zniekształcenia THD w zakresie basu
-stabilność dyssypacji mocy o 1000% lepszą niż  "cathode-bias" przy prostowniku lampowym
-zmniejszoną wrażliwość na starzenie lamp i zmiany sieci zgodne z normą PN-EN 60038:2012
-minimalizację brzmieniowego wpływu zjawiska "przysiadania napięcia" istniejącego podczas stosowania elektronowych lamp prostowniczych.

SE- Ręcznie nawijane z CNC

  Transformatory głosnikowe ręcznie nawijane przez specjalistę z użyciem maszyny CNC. Uzwojenia każdej pary są poddawane pomiarom i kalibrowane pod kątem: impedancji, rezystancji i pojemności.
 Stosujemy najwyższej jakości Polskie rdzenie zwijane cięte RZC na zamówienie. Niezamienne pod kątem struktury krystalicznej i kierunku montażu, są walcowane z Polskiej stali Hi-B o najwyższej przenikalności magnetycznej.


GNFB- Brak sprzężenia 

    Decydując się na luksus rezygnacji z globalnego sprzężenia zwrotnego, odpowiednio ustalamy wzajemną zawartość harmonicznych w widmie. Uzyskujemy konturowy bas bez ostrości sopranów, bo nie stosujemy głębokich globalnych sprzężęń.

HMI- Bezpieczny słuch

 Staramy się koncentrować skupienie naszych klientów na dźwięku implementując funkcje, bezpieczniejsze dla Twojego słuchu oraz sprzętu:


-   włączanie  na bezpiecznym poziomie głośności
-   zmiana źródła dźwięku z wymuszonym
     obniżeniem poziomu głośności
-   płynne narastanie natężenia dźwięku po
     wyłączeniu wyciszenia
-   zwłoka podczas włączania- nagrzewanie lamp
-   zwłoka po wyłączeniu urządzenia, chłodzenie
    prostownika, przed ponownym rozruchem
-  zapełnianie TFT z efektem wyswietlacza
   płytkowego w kazdym menu
- Koherentne, zdalne sterowanie pilotem,
  z obsługą panelu przedniego  za pomocą jednego
  pokrętła-przycisku

Au- Złoto zanurzeniowe 

     PCB i SLT w wykonaniu ENIG, technologia pozwalająca osadzać złoto na miedzi z użyciem podwarstwy niklu. Podstawowa grubość złota Au obwodów drukowanych wynosi 25,4nm a przy zamówieniach indywidualnych: 50,8nm.
     Proces zapewnia wysoką przewodność powierzchniową i dobrą lutowalność. Sprawia, że miedź nie ulega zanieczyszczeniom jonowym, nie utlenia się.

Ag 4,0%- Srebro w spoiwie

     Do lutowania miękkiego wykorzystujemy mieszanki cyny, srebra i miedzi.
Stop zawierający 4% czystego srebra Ag i 1% miedzi Cu stosujemy w punktach uznanych za szczególnie istotne. Natomiast, ten zawierający 3% Ag oraz 0,5% Cu stosujemy w pozostałych punktach. Spoiwa te wykorzystują przemysły: automotive, wojskowy i medyczny. Materiał jest bezołowiowy i spełnia wszystkie obowiązkowe wymagania dyrektywy UE RoHS !

Cu 100%- Konektory 

 Spełniając oczekiwania doświadczonych klientów i sprzeciwiając się trendom oszczędności wśród konkurencji- nie wykorzystujemy mosiądzu. Wszystkie konektory RCA i terminale głośnikowe są wykonane z miedzi. Gniazda z izolacją z teflonu PTFE są posrebrzane a następnie pozłocane. Terminale głośnikowe z osłoną z poliwęglanu PC są pozłocane.

MAPA STRONY